Verzekeringen

Voor een 2WA reis zijn drie soorten verzekeringen van belang:
1. Reis- en Annuleringsverzekering ;
2. Verzekering schade aan derden de zgn. Third Party liability (bij de motor inbegrepen);
3. Verzekering schade aan de motor.

1 – Reis- en Annuleringsverzekering
Een reisverzekering is verplicht tijdens de reis. Een goede reisverzekering met werelddekking dekt, zonder extra bijverzekeringen, elk lichamelijk letsel aan jezelf, ook als dat voortkomt uit het gebruik van een motor als vervoermiddel. Alle medische kosten die hieraan verbonden zijn worden dan ook volledig vergoed, tenzij je een verzekering met een eigen risico hebt afgesloten. Zorg dat je je polisnummer en alarmnummer tijdens de reis goed bewaart. Het is verstandig de voorwaarden van je reisverzekering voor aanvang van de reis te controleren. Daarnaast adviseren wij het afsluiten van een annuleringsverzekering. Een annuleringsverzekering biedt dekking voor de annuleringskosten wanneer de reis niet door kan gaan of vergoedt (een deel van) de reissom bij het afbreken van de reis.

2 – Verzekering van schade aan derden
In Cambodja is het mogelijk een extra verzekering af te sluiten voor schade toegebracht aan derden. Deze verzekering wordt door 2WA geregeld en is in de reissom inbegrepen. Deze is wel persoonsgebonden en wordt in Cambodja geregeld.

3 – Verzekering van schade aan motor
Het is niet mogelijk schade aan de motor apart te verzekeren. Wellicht dekt de reisverzekering de schade. Dit moet je wel even navragen bij je verzekeringsmaatschappij. De motoren kunnen echter veel verdragen en onderdelen zoals banden en dergelijke zijn in Cambodja niet duur. De gemaakte schade dien je wel ter plaatse te betalen. De meeste onderdelen kosten een paar dollar per stuk.